FETTFRYSNING CRYOSCULPTING

Att frysa bort ditt kroppsfett är nästan som att jämföra med fettsugning fast du slipper operationen. 

Metoden, att med riktad kyla frysa ner lokala fettceller innebär att vi kan förstöra minst 15 % av ditt fett vid varje behandling.

Att frysa bort dina fettceller är hur otroligt det än låter både beprövat och ofarligt. Uppgifter gör gällande (2020-11-19) att cirka 7 miljoner behandlingar utförts världen över sedan den första fettfrysningen utfördes.

Metoden har funnits tillgänglig hos Stockholm Medicus sedan 2013 och genom åren har vi lärt oss vad vi kan lova och vilka områden som vi får bäst resultat av att behandla. Eftersom vi dessutom erbjuder traditionell fettsugning samt laserassisterad fettsugning har vi också lärt oss när vilken metod som fungerar bäst på respektive kroppsdel. Det innebär i sin tur att du alltid får resultat eftersom vi alltid väljer mest effektiva behandlingsmetod.

Å andra sidan, du som absolut inte vill opereras och som accepterar att det krävs repeterande behandlingar är den bästa kandidaten.